EN
您现在的位置:首页 > 行业应用 > 超高压水应用及解决方案 > 筛网和过滤器清洗
筛网和过滤器清洗
轻松去除和彻底清洁,无需化学品和研磨剂:

       高压水射流经常用于过滤器和过滤器的清洁工作:

       去除过滤器和过滤器上的结垢和污垢;

       塑料、长形和圆形过滤器的清洁;

       清洁滤布、粘胶过滤器、筒式过滤器或湿毛毡;

       除垢吸滤辊;

       去除脱水压滤机中的污垢;

       去除托盘上的残留物。

       高压水喷射可确保极其温和地去除污垢和沉积物,而不会损坏过滤器和载体材料 - 无需任何化学或研磨添加剂。与化学清洗相比,其避免了气体、炉渣和蒸汽的产生。用高压水清洗是一种特别方便和可持续的方法,通过它可以有效地从过滤网和过滤器中去除沉积物、结块、油漆、涂层、结壳、氧化层、淤泥和钙化物。上一篇:管道清洗
下一篇:罐体清洗